Image

Euromarks geeft praktisch advies over merkbescherming en helpt u bij het onderzoeken en registreren van uw merk.


Image

Naast merken helpen wij u bij het beschermen van andere vormen van intellectuele eigendom:

Modellen Auteursrecht
Handelsnamen
Domeinnamen Octrooien


Image

U kunt ook bij ons terecht voor de volgende zaken:

Opposities  Weigeringen van uw bestaande aanvraag 
Nietigheidsacties  Licentiecontracten 
Afbakeningsovereenkomsten 
Begeleiding bij overname, “due diligence” onderzoeken 
Merkinbreukzaken (voorbereidend, samenwerking met IE advocaten)


Image

Oprichter Dick Elberse heeft 25 jaar ervaring als jurist en merkengemachtigde met een internationale achtergrond.

Na 10 jaar in een maatschap te hebben gewerkt (mede opgericht na mijn rechtenstudie) ben ik voor mijzelf begonnen met Euromarks in 2000. Na een aantal jaren met personeel en stagiaires te hebben gewerkt besloot ik in 2015 om solo te gaan werken, met zo nu en dan freelancers. Met een netwerk van agenten voor het internationale werk en goede leveranciers en contractanten.

Deze opzet ligt mij het beste heb ik gemerkt en het is dan ook een bewuste keuze om klein te blijven. Cliënten die ik al 25 jaar met hun merken help en waarmee ik een persoonlijk band van wederzijds vertrouwen heb opgebouwd.

Image

Ik heb cliënten die ik al 25 jaar met hun merken help en
waarmee ik een persoonlijk band van wederzijds vertrouwen heb opgebouwd

Image

Beschikbaarheids­onderzoeken

Vragen waarmee Euromarks helpt:

 • Kan ik deze naam gaan gebruiken?
 • Is het nodig om deze naam als merk te registreren, ik heb toch al een domeinnaam?
 • Ik vind op internet anderen die dezelfde naam al gebruiken, heeft het nog wel zin dan?

Bij een beschikbaarheidsonderzoek bekijken we eerst waar (geografisch) en voor welke produkten of diensten u de naam wilt gaan gebruiken.

Er zijn bronnen te vinden op internet die niet van commerciële partijen zijn en waar u al veel kunt vinden. Deze staan voor een gedeelte hieronder vermeld, maar meer hierover kunt u vinden op een projekt van Euromarks onder de naam TM2GO.

 • Benelux bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) - is wat beperkt en niet erg gebruiksvriendelijk
 • TMView - zeer uitgebreid, dekt heel veel landen
 • EUIPO - voor de EU merken - ook voor logo’s!
 • WIPO - ook uitgebreid, iets minder makkelijk dan TMView

Voor onze onderzoeken maken wij hiernaast ook gebruik van commerciële databases die het mogelijk maken om zeer snel relevante resultaten te krijgen en b.v. om ook meteen te zien of de eigenaar van een gevonden merk zijn merk vaak in of buiten de rechtzaal heeft verdedigd.

De genoemde registers zijn officiële registers die u niet ‘naar binnen lokken’ met een bodemprijs en u later de hoofdprijs serveren!

hulpmiddelen voor registratie vindt u op

Image

Image

Registratie

Na een onderzoek bepalen we afhankelijk van de landen de beste vorm en route voor de bescherming. Bij de vorm gaat het om a) vorm van het merk (woordmerk, gecombineerd woord/beeldmerk, eventueel beide, enz.) en b) voor welke waren (prdukten) en diensten. Het opstellen van deze waren- en dienstenlijst lijkt simpel, maar is dat vaak niet. Het BOIP, EUIPO en WIPO hebben hier hulpmiddelen voor ontwikkeld, u vind deze op TM2GO. Zelfs met deze hulpmiddelen kan men bij de verschillende tools op andere resulaten uitkomen.

Over de route: nee, dit is niet altijd zo makkelijk te bepalen. Er zijn wel verschillende‘routes’, dus soorten aanvragen mogelijk. Als je zeker bent dat je alleen Benelux wilt, dan zijn er niet zoveel opties, maar dat is al snel anders bij meer landen.


Image

Weigeringen

Er moet rekening gehouden worden met de weigeringsbevoegdheid van het merkenbureau zelf. Euromarks beoordeelt vooraf hoe groot de kans is. Er was een tijd dat zodra er sprake was van grafische elementen, een aangemeld merk niet geweigerd werd, maar dat is nu anders [voorbeelden opnemen, met afbeelding].

Euromarks helpt u ook als u zelf een depot (=aanvraag) hebt gedaan en uw merk is geweigerd.


Image

Opposities

Derden kunnen bezwaar maken tegen merkaanvragen, dit is tegenwoordig een bijna universeel principe: het merk wordt gepubliceerd en er volgt een termijn waarbinnen een derde een procedure bij het register kan beginnen die oppositie heet. In sommige landen is dit ná registratie. In de Benelux kent men ook het vreemde fenomeen van een versnelde inschrijving, waarbij de oppositie (èn eventuele weigering!) volgt ná de isnchrijving.

Image

Bewaking

Eenmaal ingeschreven is het noodzakelijk om het merk te ‘bewaken’. Dit kan in vele vormen.
Bewaken = monitoren van:

 • Nieuwe merkaanvragen in het geregistreerde gebied
 • Social Media
 • Internet Content
 • Domeinnaamregistraties
 • Handelsnamen

Na signalering volgt altijd overleg of er een actie gewenst is. Dit kan oppositie zijn, maar ook het eerst benaderen van de andere partij om te proberen om een ‘afbakening’ of een ander soort overeenkomst af te sluiten.


Image

Nietigheids- en andere acties

Een voorbeeld: stel er is een registratie in b.v. Duitsland en jij wil een merk voor de gehele EU aanvragen door middel van een EUTM (je hoeft niet eerste een Benelux merkdepot te doen). Deze registratie kan een probleem zijn voor de eigen EUTM, want het principe van de EUTM is: alles (EU) of niks. Je krijgt dus een EUTM die voor de hele EU geldt, maar nooit een EUTM voor een gedeelte van de EU. Als er een ouder recht (b.v. een merkregistratie, maar dit kunnen ook andere rechten zijn!) bestaat in zelfs maar één EU land, dan kan die merkhouder de EUTM met een nietigheidsactie of oppositie tegen gaan. Je kan dan een onderzoek doen naar het Duitse merk: wordt het gebruikt (Google kan je dit niet altijd vertellen), hoe oud is de inschrijving? Vaak blijkt dat het merk niet ‘zo sterk’ is. De keuze is dan: nu actie (b.v. een nietigheidsactie) ondernemen of een merk voor de EU aanvragen en dan afwachten of er een reactie komt. Op dat moment – bij oppositie – kan je verlangen dat de opposant bewijs levert van gebruik (in dit geval dus in Duitsland).

Image

Beheren Merkenportefeuille

Dit betekent dat de merkengemachtigde in plaats van het automatisch verlengen van inschrijvingen, altijd bekijkt of dat zinvol is:

 • Er is bv een land toegevoegd aan het Verdrag van Madrid, zodat je niet meer nationaal hoeft aan te vragen
 • Het beeldmerk (ik noem het even logo) is aanzienlijk gewijzigd
 • De waren en diensten zijn gewijzigd of uitgebreid (in landen als de USA is het verstandig om de lijst niet te uitgebreid te laten zijn)

Image

Overeenkomsten en overige diensten

Hierbij gaat het vooral om:

 • Licentieovereenkomsten
 • Co-Existence agreements (afbakeningsovereenkomsten)
 • Due diligence bij overnames
 • Advies inzake octrooien, handelsnamen, domeinnamen
 • Vinden van een expert, als die expertise er niet is of b.v. een advocaat als er geprocedeerd moet worden

Het Benelux Bureau heeft uitgebreide informatie over al deze aspecten en het heeft weinig zin om dat allemaal hier te herhalen. U heeft wel Euromarks nodig om het te duiden.

Image

Image

Euromarks heeft een diversiteit aan klanten

 • Hari Tea
 • F.D.L.
 • Tony’s Chocolonely
 • Visma
 • AccountView
 • Dermappeal
 • Lycogel
 • TopParken
 • Dilmah
 • IDTV
 • MMIT
 • Nedcoat
 • Steco
 • Koffiewereld
 • Fimotion Hong-Kong Ltd
 • O’Neill, Inc
 • Joint Services International (licentiehouder O’Neill)
 • VARA
 • IKON
 • Microsoft Corporation
 • Boehringer Ingelheim
 • Pfizer, Inc.
 • Yogi Tea
 • Dilmah
Image

Image

Euromarks

De Nieuwe Vaart 32
1401 GR Bussum
Tel 035 744 0123
e-mail euromarks
www.euromarks.nl

Image

De Nieuwe Vaart 32
1401 GR Bussum
Tel 035 744 0123
e-mail euromarks
www.euromarks.eu

Image

  Image